DMCA

Hvis vi ved en fejl har tilføjet noget indhold, der tilhører dig eller din organisation, beklager vi det. Vi beklager det og forsikrer dig om, at dette ikke vil blive gentaget i fremtiden. Hvis du er den retmæssige ejer af indholdet, der bruges på vores websted, bedes du sende os en e-mail med dit navn, organisationens navn, kontaktoplysninger, ophavsretskrænkende URL og ophavsretsbevis (URL eller juridisk dokument) på info@goodmunny.com